30a-YB-1 ニューロサイエンスの新しい展開 : オーガナイザーとしての私の立場

元データ 1998-03-10 社団法人日本物理学会

著者

美宅 成樹 東京農工大・工・生命工
Mitaku Shigeki Dept. Of Appl. Phys. Grad Sch. Of Engi. Nagoya Univ.

関連論文

▼もっと見る