28pYT-3 ゲノム情報と物理

元データ 2001-03-09 社団法人日本物理学会

著者

美宅 成樹 東京農工大・工・生命工
Mitaku Shigeki Dept. Of Appl. Phys. Grad Sch. Of Engi. Nagoya Univ.
Mitaku Shigeki Department Of Applied Physics Graduate School Of Engeneering Nagoya University:tokyo University Of A

関連論文

▼もっと見る