25aRA-1 フォトニックバンドの多分枝域における入社光の分岐比

元データ 2000-09-10 社団法人日本物理学会

著者

安食 博志 阪大院基礎工
張 紀久夫 阪大基:福井工大工
張 紀久夫 阪大院基礎工
南 貴之 阪大院基礎工

関連論文

▼もっと見る