E17 ウイルス感染とアレルギー(教養講演5 アレルギーと環境因子)

元データ 1998-03-30 日本アレルギー学会

著者

井上 洋西 岩手医科大学第三内科
一戸 貞人 千葉県衛生研究所
一戸 貞人 千葉県衛生研究所 感染疫学研究室
一戸 貞人 千葉県市原健康福祉センター
一戸 貞人 千葉県衛生研究所 細菌検査室
一戸 貞人 がん・感染症センター都立駒込病院 小児科
一戸 貞人 岩手医科大学医学部小児科学
井上 洋西 岩手医科大学

関連論文

▼もっと見る