28a-I-7 強磁場中のH^+_2の振動状態

元データ 1987-09-16 社団法人日本物理学会

著者

尾崎 次郎 岡山大・理

関連論文

▼もっと見る