EV2-2 高齢者喘息における末梢気道治療の重要性(高齢者喘息とデバイスを考える,第59回日本アレルギー学会秋季学術大会)

元データ 2009-09-30 社団法人日本アレルギー学会

著者

藤井 偉 札幌医科大学医学部内科学第3講座
猪股 慎一郎 札幌医科大学医学部内科学第3講座
高橋 弘毅 札幌医科大学医学部内科学第3講座
田中 裕士 札幌医科大学第三内科
田中 裕士 札幌医大 医 内科学第三
北田 順也 札幌医科大学医学部第3内科
田中 裕士 札幌医科大学 第3内科
田中 裕士 札幌医科大学医学部内科学第三講座
田中 裕士 札幌医科大学 医学部内科学第三講座
藤井 偉 札幌医科大学 医学部 第三内科
北田 順也 札幌医科大学医学部内科学第三講座
北田 順也 札幌医科大学第3内科
北田 順也 札幌医科大学内科学第3講座
高橋 弘毅 札幌医科大学 第三内科学講座
田中 裕士 札幌医科大学 第三内科学講座

関連論文

▼もっと見る